Головна 
 Районна влада 
 Візитівка району 
 Новини  
 Гуманітарна сфера 
 Відпочинок 
 Довідка 
 Сторінки установ і організацій 
 Сторінка депутатів 
Головна
Пошук
Контакти
Мапа сайту


Пошук по сайту


Авторизація

Запам'ятати мене на цьому комп'ютері
  Забули свій пароль?
  Реєстрація


Головна

Версія для друку Версія для друку

 


УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/ вісімнадцята сесія шостого скликання /

28 січня 2014 року
смт Куликівка

Про районний бюджет на 2014 рік

    Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України та пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:
    1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 66 445 340 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 65 203 756 грн., спеціального фонду бюджету 1 241 584 грн. (додаток 1).
    2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 66 415 340 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 64 138 856 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2 276 484 грн., у тому числі бюджету розвитку 1 034 900 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2), головними розпорядниками коштів (додаток 3) та головними розпорядниками коштів в розрізі бюджетних програм (додаток 3.1).
    3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1 034 900 грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).
    4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 034 900 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).
    5. Встановити норматив відрахування частини прибутку підприємств та організацій комунальної власності в розмірі 15 відсотків чистого прибутку.
    6. Установити розмір оборотного касового залишку районного бюджету у сумі 10 000 грн.
     7. Затвердити наступні обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік (додаток 4):
         7.1. Дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету у сумі 32 271 800 грн.
         7.2 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 18 041 000 грн.
         7.3. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) у сумі 4 672 500 грн.
        7.4. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби) у сумі 488 300 грн.
         7.5. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 705 000 грн.
         7.6. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 1000 000 грн.
         7.7. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 504 400 грн.
        7.8. Іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 378 800 грн.
        7.9. Іншої субвенції із загального фонду бюджетів сільських рад на здійснення видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 400 000 грн.
        7.10. Дотації вирівнювання, що одержується із державного бюджету та передається бюджетам сільських та селищної рад у сумі 3 839 149 грн.
        7.11. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі 319 400 грн.
        7.12. Іншої субвенції до обласного бюджету на утримання центрів реабілітації дітей-інвалідів та центри професійної реабілітації у сумі 68 400 грн.
        7.13. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності, що передається бюджетам сільських та селищної рад у сумі 319 400 грн.
        7.14. Іншої субвенції загального фонду районного бюджету, що передається до бюджетів сільських та селищної рад у сумі 45 800 грн.
        7.15. Іншої додаткової дотації бюджетам сільських рад у сумі 146 000 грн.
    8. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сільських та селищної рад здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно із додатком 4 до цього рішення.
Суми дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету бюджетам сільських та селищної рад, недоодержані згідно з розписом районного бюджету на 2014 рік шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються управлінням Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень фінансового управління районної державної адміністрації бюджетам сільських та селищної рад за рахунок доходів загального фонду районного бюджету до 11 числа місяця, наступного за звітним.
    9. Установити обсяги надання кредитів з районного бюджету в 2014 році у сумі 30 000 грн. (додаток 5).
    10. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 20 000 грн.
    11. Затвердити перелік захищених статей витрат загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
         - оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111);
         - нарахування на заробітну плату (код 2120);
         - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);
         - забезпечення продуктами харчування (2230);
         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
         - виплата пенсій і допомог (2710);
         - інші виплати населенню (2730);
         - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620).
    12. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2014 році проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).
    13. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та районних програм на загальну суму 2 037 800 грн. (додаток 8).
    14. Затвердити розрахунок міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл та селища на 2014 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів" із змінами та доповненнями (додається).
    15. Затвердити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності між місцевими бюджетами району (додається).
    16. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету.
Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету по загальному фонду та спеціальному фондах, здійснюється лише за розпорядженням голови районної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
В міжсесійний період, у виключних випадках, дозволити за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням цього розпорядження рішенням чергової сесії районної ради, протягом 2014 року вирішувати такі питання:
        - збільшення або зменшення доходної частини та джерел фінансування загального та спеціального фондів районного бюджету;
        - виділення дотацій та субвенцій місцевим бюджетам та додаткових коштів головним розпорядникам районного бюджету;
        - затвердження переліку об'єктів капітального будівництва за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету та додаткових надходжень до бюджету розвитку.
    17. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
        - позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
        - середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
    18. Надати пільги за рахунок коштів районного бюджету:
        - сім'ям загиблих воїнів-афганців із розрахунку 50 відсотків плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ та послуги зв'язку;
        - сім'ям загиблих військовослужбовців із розрахунку 50 відсотків плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ та послуги зв'язку;
        - інвалідам по зору І групи з розрахунку 50 відсотків плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ та послуги зв'язку на пільговика;
        - інваліду армії ІІ групи Гузу Віктору Івановичу з розрахунку 50 відсотків плати за житлово-комунальні послуги;
        - хворим на хронічну ниркову недостатність із розрахунку 100 відсотків вартості проїзду в автомобільному транспорті від місця проживання до лікувальних закладів області.
    19. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
    20. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
    21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку районної ради.

Додатки

Голова районної ради                                                              С.І. Калашник

       
© КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА, 2014