Офіційний сайт Куликівського району Чернігівської області

 


УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/ двадцять третя сесія шостого скликання /

12 вересня 2014 року
смт Куликівка

Про внесення змін до рішення районної ради від 28 січня 2014 року
«Про районний бюджет на 2014 рік».

    Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
    1. Внести зміни до рішення районної ради від 28 січня 2014 року «Про районний бюджет на 2014 рік»:
        1.1. Пункт 1 викласти в наступній редакції: «Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 67 388 268 грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 65 541 384 грн., спеціального фонду бюджету - 1 975 884 грн., у тому числі бюджету розвитку – 598 300 грн.».
        1.2. Пункт 2 викласти в наступній редакції: «Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 69 174 361,53 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 66 669 270 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 2 505 091,53 грн., у тому числі бюджету розвитку 926 875,34 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2), головними розпорядниками коштів (додаток 3) та головними розпорядниками коштів в розрізі бюджетних програм (додаток 3.1)».
        1.3. Пункт 3 виключити.
        1.4. В абзаці першому пункту 4 цифри «1 234 150» замінити цифрами «1 286 886» та доповнити абзацами:
        «Джерелом покриття дефіциту загального фонду бюджету визначити спрямування вільного залишку коштів, який склався станом на 1 січня 2014 року у сумі 1 344 850 грн. Напрямком профіциту загального фонду районного бюджету у сумі 57 964 грн. визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету.
        - центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (оплата праці та нарахування) – 37700 грн.,
        - управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 73 000 грн.»
        1.5. В абзаці 7 пункту 4 цифри «270 611,34» замінити цифрами «529 207,53» та доповнити абзацами:
        « Джерелами покриття дефіциту спеціального фонду районного бюджету визначити спрямування залишку коштів, який склався станом на 1 січня 2014 року у сумі 471 243,53 грн., у тому числі бюджету розвитку – 270 611,34 грн. та передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету у сумі 57 964 грн.
        - районна державна адміністрація (в частині коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності) – 200632,1 грн.».
        1.6. У підпункті 7.9. цифри «400 000» замінити цифрами «620 120».
        1.7. У підпункті 7.13. цифри «238 200» замінити цифрами «145 200».
        1.8. У підпункті 7.14. цифри «58 000» замінити цифрами «40 300».
        1.9. У підпункті 7.20. цифри «448 000» замінити цифрами «441 000».
        1.10. Пункт 7 доповнити підпунктом: «7.21. Іншої субвенції із спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджетам нижчого рівня на проведення капітальних видатків у сумі 8408 грн.
        1.11. У пункті 10 цифри «20 000» замінити цифрами «18 859».
        1.12. У пункті 13 цифри «1 838 653,35» замінити цифрами «2 462 060,53».
        1.13. Додатки 1, 2, 3, 3.1, 4, 6, 7, 8 викласти в новій редакції.
    2. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Додатоки

Голова районної ради                                                              Ю.Г. Крепосний

© «Мережа АйТі-Консалтинг », 2006