Офіційний сайт Куликівського району Чернігівської області

 


УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/ двадцять четверта сесія шостого скликання /

20 листопада 2014 року
смт Куликівка

Про внесення змін до Програми надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян
та малозабезпеченим громадянам Куликівського району на 2014-2017 роки.

    З метою забезпечення реалізації державної політики в системі соціального захисту населення району, відповідно до статей 3, 46 Конституції України, законів України "Про звернення громадян", "Про місцеві державні адміністрації", "Про державні цільові програми" та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:
    1. Внести зміни до Програми надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян та малозабезпеченим громадянам Куликівського району на 2014-2017 роки /надалі Програма/, що затверджена на сімнадцятій сесії районної ради шостого скликання 27 грудня 2013 року, а саме:
        1.1. Абзац перший розділу І "Загальні положення" викласти в такій редакції: "У зв'язку із соціально-економічною ситуацією, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризовими явищами у сфері економіки, фінансів та поточною ситуацією в Україні (проведення Антитерористичної операції (далі - АТО)) в східних її областях, виникла необхідність посилення різних видів соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення, надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей. Невідкладної підтримки потребують особи похилого віку, інваліди, багатодітні сім'ї, сім'ї, які виховують дітей-інвалідів, інші громадяни, які опинилися у скрутному становищі".
        1.2. В абзаці п'ятому розділу I "Загальні положення" після слів "громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС" доповнити словами "учасників АТО, членів їх сімей".
        1.3. В абзаці першому розділу IІ "Основна мета та завдання Програми" після слів "підтримки малозабезпеченим особам" доповнити словами "учасникам АТО, членам їх сімей".
        1.4. Абзац четвертий розділу ІІІ "Напрямки діяльності та організаційні заходи" викласти в такій редакції: "Орієнтований обсяг фінансування Програми становить 180,0 тис.грн. У розрізі років: 2014 рік - 30,0 тис.грн, 2015 рік - 50,0 тис.грн, 2016 рік - 50,0 тис.грн, 2017 рік - 50,0 тис.грн".
        1.5. Абзац перший розділу ІV "Фінансування Програми" викласти в такій редакції:
"Фінансування Програми здійснюється фінансовим управлінням районної державної адміністрації за рахунок коштів районного бюджету в межах затвердженого кошторису видатків на відповідний рік. Матеріальна грошова допомога надається особі один раз на рік за рішенням комісії районної державної адміністрації по наданню одноразової матеріальної допомоги громадянам: інвалідам, дітям-інвалідам та непрацездатним громадянам - від 100 до 500 гривень; малозабезпеченим особам - від 150 до 500 гривень; учасникам Антитерористичної операції та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО - від 300 до 10000 гривень".
        1.6. Додаток до рішення сімнадцятої сесії районної ради шостого скликання 27 грудня 2013 року "Про Програму надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян та малозабезпеченим громадянам Куликівського району на 2014-2017 роки" викласти в редакції додатку до цього рішення.
    2. Районній державній адміністрації забезпечити організаційне виконання Програми із врахуванням змін.
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян та малозабезпеченим громадянам Куликівського району

Голова районної ради                                                              Ю.Г. Крепосний

© «Мережа АйТі-Консалтинг », 2006