Головна 
 Районна влада 
 Візитівка району 
 Новини  
 Гуманітарна сфера 
 Відпочинок 
 Довідка 
 Сторінки установ і організацій 
 Сторінка депутатів 
Головна
Пошук
Контакти
Мапа сайту

Новини Куликівки

Пошук по сайту


Авторизація

Запам'ятати мене на цьому комп'ютері
  Забули свій пароль?
  Реєстрація


Головна / news

Проблеми освiти вирiшувати спiльними зусиллями

Версія для друку Версія для друку

11.07.2006 
<P>На засiдання запросили селищного та сiльських голiв, начальникiв вiддiлiв, управлiнь райдержадмiнiстрацiї, директорiв шкiл.</P>
<P>Першим розглядали питання про роботу райвiддiлу освiти, директорiв шкiл району по пiдготовцi до нового навчального року. Звiтувала начальник райвiддiлу Т.В.Коляда. А свiдченням визнання успiхiв на освiтянськiй нивi стали поздоровлення керiвникiв району Л.М.Лiвенко, директора Дроздiвської школи з нагоди присвоєння їй звання «Заслужений працiв-ник освiти».</P>
<P>Завiдуюча райвiддiлом освiти пiдкреслила, що актуальним на новий начальний рiк залишається питання мережi шкiл. Вiддiл освiти проти закриття малокомплектних шкiл, але в них має бути забезпечена висока якiсть освiти. Невирiшеним залишилося у районi питання отримання компенсацiї вчителями, не забезпеченими пiдвозом до мiсця роботи. Iз 44 лише 12 послуговуються шкiльним автобусом.</P>
<P>Болюче питання - ремонт шкiльних примiщень. Тут потрiбнi не лише значнi кошти, а й бiльша розторопнiсть керiвникiв. Наприклад, котельня, що опалює Дрiмайлiвську школу, не працює. Але вона досi на балансi СТОВ «Сiверсь-ке». Директор товариства I.М.Безпалий нiяк не заперечує проти передачi, та сiльська рада не поспiшає з iнiцiативою. Лише за її посередництва котельню можна переоформити на райво.</P>
<P>Про проблеми Куликiвської школи, найбiльшої в районi, говорив її директор В.О.Скоромець. Згадував про надзвичайну ситуацiю, що сталася цiєї зими, коли розморозилася система опалення в спортзалi. Аварiю лiквiдували власними силами у досить короткий строк. Кошти частково вклали дирекцiя i вчителi. А от кошторисна документацiя досi не профiнансована. Директор висловив подяку спонсорам В.В.Трушу i С.Д.Саповцю, якi неодноразово допомагали школi.</P>
<P>Стан цього навчального закладу критичний, наприклад, заливаються водою електровiдводи. Голова райдержадмiнiстрацiї О.А.Шпак зауважив, що перевiрки систем опалення треба робити регулярно. Цю думку пiдтримав начальник вiддiлу житлово-комунального господарства О.I.Товстолiс. Ди-ректори шкiл, зокрема, директор Горбiвської школи М.М.Шульга сказав, що керiвники шкiл не сплять ночами в зимовi морози, а iз великої лiтньої вiдпустки використовують хiба що тиждень. Прийшли до думки, що перевiрку систем тепло- i водопостачання мають проводити спецiалiсти. I такi перевiрки повинні бути чiтко плановими. Але знов-таки приходили до того, що на все потрiбнi кошти, яких бракує. Ковчинський сiльський голова М.М.Мороз пiдкреслив, що лише двi статтi на зарплату i енергоносiї у бюд-жетi захищенi. Ремонту це не стосується. Попри рiзнi думки зiйшлися на тому, що за будь-яких умов, проблеми треба вирiшувати спiльними зусиллями і не сидіти склавши руки.</P>
<P>Голова районної ради В.М.Мельник, як значний позитив, відзначила, що спільними зусиллями iз директорами шкiл, селищним та сiльськими головами складено реєстр iснуючих проблем, усе прораховано. Проблем накопичилося багато, i ми пiдiйшли до критичної межi, зауважила Валентина Михайлiвна. Без фiнансової допомоги держави їх не вирiшити.</P>
<P>Далi на колегiї аналiзувався стан та додатковi заходи щодо полiпшення роботи iз зверненнями громадян. Присутнi прослухали доповiдь Ю.П.Корогод, начальника юридичного вiддiлу апарату райдержадмiнiстрацiї та виступи В.В.Димитришина, юриста управлiння агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацiї, В.М.Бойка, кладькiвського сiльського голови, В.В.Коваленка, хибалiвського сiльського голови.</P>
<P>Зокрема, зазначалося, що станом на 29.06.2006 року на адресу райдержадмiнiстрацiї надiйшло 80 звернень. Частина звернень надiйшла через органи вищого рiвня, а саме: до Президента України - 6 звернень, Прем’єр-мiнiстра України - 1, народних депутатiв - 4, облдержадмiнiстрацiї - 22, через ЗМI - 2.</P>
<P>Найбiльша кiлькiсть питань - 23 стосувались соцiального захисту, а саме: надання житла, вiдшкодування компенсацiї за тверде паливо та скраплений газ, надання пiльгового балона, надання пiльгового автомобiля, виплата допомоги малозабезпеченим сiм`ям, питання сприяння у виплатi допомоги по догляду за дитиною, встановлення групи iнвалiдностi.</P>
<P>Основне завдання, яке ставиться перед органами виконавчої влади усiх рiвнiв в роботi iз зверненнями громадян, є забезпечення неупередженого, об’єктивного i своєчасного їх розгляду та оперативного вирiшення, порушених у зверненнях проблем безпосередньо на мiсцях. </P>

Повернення до списку новин

 

       
© КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА, 2014